Beretning 2017

Generalforsamling den 20. februar 2018.

Bestyrelsens beretning.

Foreningens medlemstal er i øjeblikket 62 personer, hvoraf 4 er udnævnt som æresmedlemmer af foreningen.

Kim Vallentin meddelte den 8. juni, at han ikke længere ønskede at være medlem af foreningen. Det var med beklagelse, at vi fik den besked fra Kim, idet han gennem mange år har været et trofast medlem, der altid var klar til at give en hånd med. Valget var Kim´s og vi har taget hans beslutning til efterretning.

Erik Godtfredsen blev derefter medlem på det skovstykket, tilhørende Karen Margrethe Andresen, som Kim havde været medlem på.

Den plads, der blev ledig efter afdøde Preben Helmer Nielsen, blev tilbudt til Asbjørn Dyngby, der med glæde tog mod det tilbud og derefter blev medlem af foreningen.

I forbindelse med ejendomshandel mellem undertegnede og Hanne Lene Haugaard, blev der mulighed for Jørgen Smed og sønnen Emil Smed, at blive medlem på den skov, der tidligere har tilhørt mig. I den forbindelse blev det stykke som foreningen har lejet af naturstyrelsen, kaldet Paulines mark, ledig, og det blev fra foreningen tilbudt til Jakob Nielsen, der gerne ville overtage forpligtigelsen og dermed også blev nyt medlem.

Dermed fik foreningen 3 nye medlemmer i 2017, nemlig Erik Godtfredsen, Emil Smed og Jakob Nielsen.

På bestyrelsesmøde den 13. feb. meddelte lå der en anmodning fra Johan Lassen og medlemskab, hvilket selvfølgeligt blev imødekommet.

Hjertelig velkommen til de 4 nye medlemmer. Det er vort håb, at I vil føle jer godt tilpas i foreningen, ligesom det er de ”gamle” medlemmers pligt at hjælpe jer godt i gang.

På årets bukkejagt blev der nedlagt 7 bukke. Allerede på premieredagen kl. 0618 åbnede Lars Jørgensen for sæson 2017 med en seksender. Dagen efter skød Ove Breith en gaffelbuk, den 18. maj var det Jørgen Jensen der havde lykken med sig. Også her blev det en gaffelbuk.

Morten Jakobsen nedlagde buk nr. 4 den 25. maj. Georg Tronier Hansen var på aftentur den 27. maj og skød en pæn gaffelbuk.

Erik Hyldelund fik ramt på en seksender den 29. maj og Rasmus Haugaard skød en gaffelbuk den 5. juli.

Derefter skete der ikke yderligere på pürscområdet, men alt i alt et pænt resultat.

Til årets første klapjagt – kaldet den store jagt- mødte der atter i år et anseelig antal medlemmer og gæster.

Selv om vi var midt i regntiden, var vi heldige med vejret, da det kun regnede lidt under parolen, der blot flyttede ind i laden på Højvang, ligesom det regnede under det sædvanlige pølsearrangement, men også her var det godt med en stor lade hos Morten Thomsen.

Dagens udbytte blev 5 stk. råvildt, 3 harer, 1 sneppe og 1 ræv.

Fint udbytte på en god dag.

Jagtmiddagen blev som sædvanligt afholdt på Vilstrupgaard og igen i år var det en kæmpesucces med 51 deltagere.

Jørg havde atter sørget for en god menu, som så ud til at behage alle deltagerne, ligesom der var kø ved fadølsanlægget.

En god afslutning på en god dag.

Også til Kelstrupjagten var der mødt mange op, selv om vi på generalforsamlingen sidste år havde fået fastsat en dato som betød at det ikke var tilladt at skyde harer. Faktisk så mange, at vi måske igen skal til at se på, om det rimelige i, at alle medlemmer kan invitere en gæst.

Udbyttet på dagen blev 5 stk. rådyr, 2 ræve og 4 snepper.

Også den traditionsrige julejagt havde mange deltagere. Ca 50 deltog på dagen, sådan nogenlunde ligeligt fordelt med skytter og klappere. Dejligt at se så aktivt et hold klappere, alle iklædt orange vest.

Udbytte blev blot en 1 enkel ræv, men afslutningen med en god madpakke i Anne Lene og Jørgs festlokale/jagtstue var god. Hyggeligt og varmt.

Tak til dem for at vi igen i år måtte gøre brug af det gode tilbud I gav os engang, og som nu er blevet en tradition.

I januar var som sædvanligt planlagt en rævejagt, men fremmødet var mildest talt elendigt.

9 jægere møde, hvoraf de 4 var gæster. Det kan vi ikke være bekendt, så måske er vi nået dertil, at vi ikke længere skal afholde denne jagt.

Det ringe antal deltagere var nok også årsag til at der ikke blev nedlagt noget vildt denne dag.

Den 12. november var der så arrangeret Hubertusgudstjeneste i Vilstrup kirke. I år var det vores tur til at stå for underholdning og mad.

Nikolaj sørgede for et stort hold af jagthornsblæsere spillede både i kirken og i forsamlingshuset, hvor der efterfølgende var mad, som Rasmus havde lavet i køkkenets store gryder.

Der var dækket op til 40 personer, men vi måtte sætte på til yderligere 20 personer. Fint arrangement, hvor der også deltog en del fra Halk/Hejsager.

Også i år har der været stor aktivitet på flugtskydningsbanen, selv om udvalget gerne så nogle flere af foreningens medlemmer. Udvalget fremlægger særskilt beretning umiddelbart herefter.

Efter generalforsamlingen er der som oplyst noget mad for, som der står i indkaldelsen, en mindre egenbetaling. Kaffen derimod er gratis, som det blev vedtaget med stemmerne 7 mod 1 på foreningens generalforsamling i 1928

Med tak til medlemmerne for god opbakning og til bestyrelsen for godt samarbejde, vil jeg sluttet beretningen og sætte den til debat.

 

Erling Haugaard.

 

 

Der er lukket for kommentarer.