Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling afholdes

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 1800

Vilstrup forsamlingshus.

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling efter følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste generalforsamling. Herunder beretning fra flugtskydningsudvalget.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag (Skriftlig forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
 6. Valg til bestyrelsen for en 3 årig periode.
  1. Kasserer Jørgen Lildholdt
  2. Jørgen jensen
 7. Valg af suppleant (p.t. Christian Scherrebeck)
 8. Valg af revisorer
 9. Herunder fastsættelse af datoer for årets jagter, Næste ordinære generalforsamling og påvisning af skel I skovene.

 

På Bestyrelsens vegne

Erling Haugaard.

 

PS: Som vanligt serveres der igen i år – for en mindre egenbetaling- et måltid mad.

 

 

Der er lukket for kommentarer.