Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling d.20 feb. 2018 kl. 18.00 i Vilstrup Forsamlingshus.

Velkomst til de 29 fremmødte medlemmer v. Erling Haugård, alle stemmeberettigede.           Særlig velkomst til æresmedlem Nic. Løbner.

Dagsorden, se indkaldelse udsendt pr. mail d. 5 feb. 2018

1:Valg af dirigent: Chr. Scherrebeck, modtog valg som dirigent, og nævnte at dagsorden og indkaldelse var lovligt indvarslet. Foreslog Erik Godfredsen og Ove Breith som stemmetællere      v. pkt. 5 indkomne forslag, de modtog valg.

2: Formand Erling H: foreningen består af 62 medlemmer heraf 4 æresmedlemmer, Nic. L, Hans E. Skøtt, Jørgen M. Juhl og Hans P. Bossen. Kim Valentin har meldt sig ud, og ind er kommet Emil Smed, Jacob Nielsen og Erik Godtfredsen. Johan Lassen bliver nyt medlem fra kommende sæson.                På bukkejagten blev 7 bukke nedlagt.

Vilstrup jagt: 51 jægere, 5 rådyr, 3 harer og 1 sneppe. Mad, hygge i jagtstuen på Vilstrupgård.

Kelstrupjagt: (dagen efter slut på harejagt…) Mange deltagere – evt. ændre antal gæster. Udbytte     5 rådyr, 2 ræve og 4 snepper. Mad og hygge også i Jagtstuen på Vistrupgård bagefter.

Julejagt: godt fremmøde ca. 50 personer med ca. ½ jægere og ½ klappere.

Rævejagt: 9 jægere, heraf 4 gæster! Sidste chance for bedre jagt, ellers afvikles denne.

Hubertusgudstjeneste: velbesøgt også fra Halk/Hejsager, også til middag bagefter.

2: Jørgen J: flugtskydning velbesøgt, plads til flere. Igen i ny sæson ekstra træning onsdag aften.   Nyt gulv i skurvogn + nye stole. Nu 2 maskiner så ingen ventetid.  Tak til alle der hjælper til.

3: Jørgen L: Overskud på kr.13.098,91 mod et underskud sidste år på kr. -13.713,99                              (pga. jubilæumsfest) som fordeler sig med ca. 1/3 fra flugtskydning, 1/3 fra klapjagt og 1/3 fra vildtsalg. Hensættelser til reparation ikke brugt det hele. Regnskab godkendt.

4: Kontingent for 2018: 625 kr.

5: Indkomne forslag: Nicolai Schmidt og Hans Chr. Lassen sendte forslag til Generalforsamlingen, at de ønskede bukkejagten for dem selv, og at de selv kun gik på deres egne arealer i foråret. Efterårsjagter som hidtil, forslag sendt ud til alle medlemmer som orientering inden afstemning på Generalforsamling. Forslag forkastet. Bestyrelsen villige til drøftelser efterfølgende.

Rasmus H: 1.forslag om #frivillig fredning” af ikke skydningsværdige bukke. Vanskelig opgave. Forslag vedtaget. 2: flere flytbare skydetårne. Forslag vedtaget at opstille 1-2 magen til den vi har. 3:  afvikle sidste rævejagt el. åbne op for afskydning af flere rådyr. Forslag forkastet.

6: Valg til bestyrelsen: Jörg Lassen og Jens Peter Nissen genvalgt.

7: Valg af suppleant: Christian Scherrebeck genvalgt.

8: Valg af revisorer: Morten Jacobsen og Georg Tronier genvalgt.

9: Eventuelt: Årets jagter: 17 nov. Vilstrup jagt, 8 dec. Kelstrup skov, Julejagt, 28. dec.,                 rævejagt d. 12 jan., Generalforsamling 19 feb., skel påvisning 6. Maj.

For referat Laurits Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.