Referat fra Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling d. 19. feb. 2019 i Vilstrup forsamlingshus. Ca. 30 fremmødte, og alle deltog i den efterfølgende middag, hvor det mindre selvbetaling blev sløjfet. Maden som Ole Vogensen havde tilberedt smagte rigtig godt.

Dagsorden: Chr. Scherrebeck valgt til dirigent. Indkaldelse lovligt varslet.

Pkt. 1: Formanden startede med mindeord for afdøde Jørgen M Juhl, som var afholdt jæger, jagtkammerat, og mangeårig kasserer, og sluttede med et ”æret være hans minde”.

Beretning: Jagtforeningen har mistet lidt medlemmer. Trods mange dialogmøder mv valgte Nicolai Schmidt, Hans Chr. Lassen og hans familie, at melde sig og deres skovarealer ud af foreningen. Der er kommet aftale i stand med ny ejer af ”Knutzen´s skov, Lars Wolff. Mathias Kragh (Peter Kragh´s barnebarn) er optaget som medlem af foreningen.

Det er vigtigt, at alle medlemmer holder øje med vores skovparceller og udviser god opførsel. 5 pæne bukke nedlagt i bukkesæsonen, lidt under normen.

Vilstrupjagt foregik til fods, pga. lovgivning. Udbytte under normal. Aftenfest på Vilstrupgård var velmødt og vellykket.

Kelstrupjagt blev ændret pga. af udmeldte arealer, ellers god dag, ligesom julejagten igen havde god tilslutning og en hyggelig dag. Rævejagten har igen ringe tilslutning, og aflyses fremover. Evt. afløses af en ”ung på jagt, se pkt 9)

Pkt. 2: Færre til flugtskydning og dermed lavere omsætning. Ungdomsskaren udeblevet pga. uddannelse mv. Der er 3 baner Jens Peter, Erling og Kaj Ravn.             Lidt arrangementer ud af huset hjælper lidt.

Pkt 3: Årsregnskab: Lidt højere kontingent modsvarer lidt højere jagtleje. Flugtskydning ca. 25 tusinde lavere i indtægt og udgift. Overskud 7.768 kr. mod 13.099 kr. sidste år. Stort lager af haglpatroner.

Pkt 4: Kontingent uændret.

Pkt 5: Indkomne forslag. Bestyrelsens ønske om 1 ekstra suppleant, for at være på forkant med udviklingen/bestyrelsen.

Pkt 6: Valg til bestyrelsen: Jørgen L genvalgt, Jørgen J genvalgt.

Pkt 7: Valg af suppleant: Chr. Scherrebeck genvalgt, Rasmus Haugård valgt som ny 2. suppleant.

Pkt: 8: Valg af revisorer: Morten J og Georg T genvalgt.

Pkt 9: Evt.

Rævejagten i januar aflyses. I stedet er der ønske om en unge-jagt, hvor de unge medlemmer/jægere styrer jagten. Erfarne jægere vil være med, som kontrol mht. skel o.lign

Georg T: Efterlyser jagtrelateret førstehjælpskursus, Rasmus Haugård fanger den.                                                 Skelpåvisning: 5 Maj kl10 Grubes vej. Årets jagter: Vilstrup 16 nov. Kelstrup 14 dec. Julejagt 28 dec. Medlemmer skal næste år oplyse evt. antal gæster, samt navne. Generalforsamling 18. feb. 2020

 

For referat Laurits Hansen

Der er lukket for kommentarer.