Usikkerhed om haglvåbens registrering

Usikkerhed om registrering af haglvåben!
Danmarks Jægerforbund får for tiden mange henvendelser fra medlemmer, som er blevet usikre på reglerne omkring registrering af glatløbede haglvåben.

I den senere tid er visse politikredse nemlig blevet af den opfattelse, at alle haglvåben skal registreres hos politiet.
Dette er imidlertid ikke korrekt!

Forpligtelsen til at registrere haglvåbnene gælder kun i forbindelse med erhvervelse af disse. Ifølge § 41 i Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. (nr. 997 af 19.10.2009) gælder nemlig, at:

”Personer, der erhverver glatløbede haglvåben omfattet af våbenbekendtgørelsens § 2a, stk. 1 og 2, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politidirektøren”.

Denne bestemmelse blev indført i 2000 med en ny våbenbekendtgørelse (nr. 66 af 26.01.2000), og skæringsdatoen for kravet om anmeldelse var den 10. februar 2000.

Siden denne dato har al erhvervelse af glatløbede haglvåben skullet anmeldes til politiet, men de våben, man var i besiddelse af før bestemmelsens ikrafttræden, er ikke omfattet.

Det betyder, at man som jæger helt lovligt kan have glatløbede haglvåben i sin besiddelse, uden at disse er registreret hos politiet, hvis man har haft våbnene fra før 10. februar 2000.

Bemærk i øvrigt, at det er den, der erhverver et haglvåben, der er ansvarlig for at foretage anmeldelsen.

Der er lukket for kommentarer.