Spændende links

Retvildt.dk

De bedste aktuelle tilbud til jægere er samlet på dette website.

Skoven i Skolen

Her kan du læse om regler i skoven og om mange spændende ting man kan foretage sig i skoven – snit fx. en krybskyttefløjte.

Naturstyrelsen

Læs fx. her om vejledning i riffeljagt.

Schweisshunderegister
LOVGIVNING
Jagttider
Jagtloven
Våbenloven og tilhørende bekendtgørelser
Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber
Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen
Bekendtgørelse om vildtskader